Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Psikolojik Sağlamlık Eğitimi
Psikolojik Sağlamlık Eğitimi
Resilience Eğitimi olarak da bilinen psikolojik sağlamlık eğitimi veya duygusal dayanıklılık eğitimi ile katılımcılar, iş ve özel yaşamlarında psikolojik esneklik, psikolojik dayanıklılık, gerçekçi pozitiflik, iyileşme ve toparlanma gücü yetkinlikleri kazanırlar. Psikolojik sağlamlık eğitimi içeriği, yılmazlık eğitimi veya duygusal dayanıklılık eğitimi veya psikolojik dayanıklılık eğitimi içeriklerini kapsamaktadır.
Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimi
Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimi
Protokol Kuralları, Liderlik ve Takım Çalışması, Stres Yönetimi, Beden Dili ve Kişisel İmaj, Zaman Yönetimi ve Verimli Çalışma, Güzel Konuşma ve Diksiyon
Eğitimcinin Eğitimi
Eğitimcinin Eğitimi
Eğitimin amacı, katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bire bir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesidir.
Liderlik ve Etkili Yöneticilik Eğitimi
Liderlik ve Etkili Yöneticilik Eğitimi
İşletme yöneticilerine modern yönetim becerilerini ve etkili liderlik tekniklerini anlatarak idare ve yönetim yeteneklerini geliştirmektir. Bu tür yöneticiler öğreten, aksiyon aldırabilen, motivasyonu artıran, insanları birleştiren, etkin ve etkileyici bireyler olup, kurumun hareketliliğini her geçen gün çoğaltan faaliyetlerde bulunmaları amaçlanmaktadır.
Etkili İletişim Eğitimi
Etkili İletişim Eğitimi
Kendilerini iyi ifade edebilen, empati kurabilen ve farkındalıkla yaşayan insanlar, hayatta mutlu, işlerinde verimli, işbirliğine açık ve duyarlı olur.
Kurum içi İletişim Becerileri Eğitimi
Kurum içi İletişim Becerileri Eğitimi
Katılımcıların yaşantılarında kaçınılmaz olan çatışmalara karşı daha gerçekçi ve sonuca yönelik bakış kazanabilmeleri, karşılaşılan problemler durumunda uygulayabilecekleri yapısal taktikleri içselleştirmeleri, mevcut çatışma ve problem çözme yönetiminde ikna edebilme ve uzlaşı kültürünü başarı ile kazan - kazan felsefesi doğrultusunda yaşamlarına geçirebilmeleri hedeflenmektedir.
Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi
Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi
Eğitimin amacı; Protokol kuralları ve iş hayatında dikkat edilmesi gereken nezaket kuralları hakkında katılımcıların bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerini geliştirmek. Resmi ve özel kuruluşlarda yazışma, konuşma ve görüşmeler; toplantı ve törenler; davet, ziyaret ve ziyafetler; protokol ve sosyal davranış kuralları içinde yürütülmesini öğrenmek.
İş Hayatında Protokol Kuralları, İletişimde Mesafe ve Sosyal Davranış, Davranışların Dili Eğitimi
İş Hayatında Protokol Kuralları, İletişimde Mesafe ve Sosyal Davranış, Davranışların Dili Eğitimi
Sosyal davranış kural setleri eğitimi kişiye her durumda nasıl davranacağını, neyi, nasıl anlatacağını, nasıl hareket edeceğini, neyden kaçınması gerektiğini öğretir. Bunları bilmek ve uyguluyor olmak kişinin değerini artıracağı gibi mutluluğuna ve başarısına sebep olacaktır.
Diksiyon ve Hitabet Sanatı Eğitimi
Diksiyon ve Hitabet Sanatı Eğitimi
Diksiyon ve Hitabet konuları hakkında detaylı bilgi ve uygulama tekniklerinin yer aldığı eğitim.
Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi
Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi
Eğitimin amacı; Stres kavramına yüklenilen olumsuz anlamın gözden geçirilmesi, olumlu stresin “yaratıcı gücünün” keşfedilmesi ve stresle barışmayı öğrenme. Olumsuz stres faktörleri hakkında bilinçlilik oluşturma ve mücadele edebilme gücünü kazanma.
Öfke Yönetimi Eğitimi
Öfke Yönetimi Eğitimi
Öfke yönetimi eğitiminin amacı, katılımcıların öfkelenmelerine yol açan süreçleri fark etmelerini sağlamak. Kendi davranışlarını ve bilişsel süreçlerini izleme ihtiyacı konusunda farkındalık uyandırmak. Öfke kontrolü ile ilgili teknikleri öğrenmek. Öfke duygusunun ifadesinde ve kontrolünde davranış değişimini hedefleyen öfke kontrol programı ile bu değişim sürecinde, hem kişilerin kendi kişisel özelliklerini, hem çevresel özellikleri fark edip, kendilerini kontrol konusunda teknik donanım kazanmalarını sağlamak.
Müşteri Memnuniyeti, Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Müşteri Memnuniyeti, Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Müşteri kimdir?, Müşteri ilişkileri kavramı, Müşterinin yeni istekleri, Müşteri ile ilişki yönetimi, İletişim modeli ile hizmet, Durumsal Davranış Modeli, Talimat verme, Yönlendirme, Delege etme, Feedback ve benzeri birçok konuyu içeren eğitim.
Takım Çalışması Eğitimi
Takım Çalışması Eğitimi
Çalıştığınız kurumda ast-üst ilişkileri; çalışma arkadaşları ile olan ilişkileri en verimli şekilde yönetmeleri sağlanacaktır. Takım çalışması ile motivasyon arttırma ve verimlilik arttırıcı teknikler hakkında bilgilendirme yapmak, var olan kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek için yol göstermek ise eş zamanlı kazanımlardandır.
Beden Dili ve Kişisel İmaj Eğitimi
Beden Dili ve Kişisel İmaj Eğitimi
Beden dili eğitiminin amacı; iletişimde beden dilinin gücünü yaşatarak anlatmaktır. İletişimde “Aslında söylemek istediklerim” kısmı oldukça etkilidir. Amacımız sessiz ve yüzdesi en güçlü aracımızı doğru okumak, anlamak ve anlamlandırarak faydaya çevirmektir.
NLP Eğitimi
NLP Eğitimi
Bu eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak teknikleri aktarmaktadır. Aynı zamanda, katılımcıların kendilerini tanımaları, zihinlerini en etkin biçimde kullanma bilincin yerleştirilmesi, zihnin yarattığı oyunları kavrayarak kendilerini ve halet-i ruhiyelerini olumlu yönde yönetme becerisini kazanmanın yolları üzerinde durulacaktır. Tüm bunlara ek olarak, beden dilini öğrenmek, hem kendi duygulanımlarını hem de çevreyi yönetmeleri açısından en yararlı donanımlardan biri olacaktır.
Zaman Yönetimi Eğitimi
Zaman Yönetimi Eğitimi
Bu eğitim; ödünç alınamayan, sadece kullanılan ve sürekli kaybedilen varlık olan zamanın israf edilmeden nasıl etkin ve verimli bir şekilde kullanılabileceğini öğretmeyi amaçlamaktır.
Etkin Karar Verme Teknikleri Eğitimi
Etkin Karar Verme Teknikleri Eğitimi
Karar Analizi ve Etkin Karar Verme Teknikleri kursu, çalışanlara ve yöneticilere analitik düşünmeyi öğretmek, karar alma sürecini hızlandırmak, karşılaşılabilecek problemleri kalıcı olarak çözmek ve yönetimsel kararları doğru verebilmek amacıyla bir eğitim aracı olarak görülmektedir.
Problem Çözme Becerileri Eğitimi
Problem Çözme Becerileri Eğitimi
Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi katılımcılara her gün yaratıcı problem çözme sürecinin yanı sıra her gün kullanabilecekleri temel sorun çözme araçlarına genel bir bakış açısı katacaktır. Eğitim süresince beyin fırtınası, bilgi toplama, veri analizi ve kaynakların belirlenmesi gibi fayda sağlayacak diğer etkenleri ele alınır. Problem çözme eğitimi, bireylerin işyerinde problemleri etkin bir şekilde teşhis etmelerini ve çözmelerini sağlayan bir dizi araç ve uygulamayı öğrenmelerini sağlamaya odaklanır.
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı ve Sekreterliği Eğitimi
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı ve Sekreterliği Eğitimi
İki farklı eğitim programından oluşan bu eğitimde üst düzey yönetici asistanlığı ve sekreterliği detaylı olarak anlatılmaktadır.
Çalışma Yaşamında Motivasyon ve Verimlilik Eğitimi
Çalışma Yaşamında Motivasyon ve Verimlilik Eğitimi
Motivasyonu nasıl sağlarız, motive araçları nelerdir bunların kullanımı nasıl olmaktadır. Verimlilik ve süreçlerin yönetimi ilişkileri nelerdir? Süreçlerdeki verimlilik çalışmalarının etkileşimi ve toplam süreç verimliliğine katkısı nasıl oluşur? Süreçlerimizi nasıl yönetiriz.
Motivasyon Teknikleri Eğitimi
Motivasyon Teknikleri Eğitimi
Motivasyon konusu insan kaynağının yönetimindeki başarıya etkisi nedeniyle çok tartışılan bir konudur. Amaç, çalışanları işe ve işletmeye bağlama yolları ile özendirme olanaklarını araştırmak ve uygulamak, böylelikle verimliliği arttırmaktır. Elemanlarının hangi koşullarda, nasıl bir ortamda ve hangi araçlarla yöntemlerle motive edileceği konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olan yöneticilerin organizasyonel bütünleşmeyi ve çalışma verimini arttırma şansları çok yüksektir. Bu programda, motivasyon süreci ve araçlarının önemini vurgulayarak konuyu örnek olaylarla tartışmak amaçlanmaktadır.
Girişimcilik Eğitimi
Girişimcilik Eğitimi
Bu eğitimde, girişimci ve girişimciliğin tanımına, girişimcilerin temel özelliklerine, girişimci ile yöneticinin karşılaştırılmasına, girişimcilerin başarısızlık nedenlerine, girişimciliğe ilişkin yanlışlara, girişimcilere ve girişimci adaylarına tavsiyelere yer verilmektedir. Ayrıca, girişimciliğin teşviki ve finansmanı konusunda öneriler sunulmakta, Türk girişimcisinin sorunları incelenmektedir. Eğitimde, girişimci adaylarına konuyla ilgili pratik bilgi vermek amacıyla, mümkün olduğunca teorik bir dil kullanılmamaya gayret gösterilmiştir.
Yaratıcılık Eğitimi
Yaratıcılık Eğitimi
Mesleğinizde yaratıcılığı kullanarak kariyerinizde başarıyı yakalayabileceksiniz. Yaratıcılığın kendinizi keşfetmeniz noktasında size nasıl eşlik edeceğini deneyimleyeceksiniz.
Kurumsal ve Bireysel Algı Yönetimi Eğitimi
Kurumsal ve Bireysel Algı Yönetimi Eğitimi
Algı Kavramı, Algıyı etkileyen bilinçdışı faktörler, Olumlu ilk izlenim yaratma, Algının kişisel ve kurumsal imaj üzerindeki etkileri, Beden dili ve Sözel iletişimin algıya etkisi, Yazı dilinin algıya etkisi, Algıyı yönetmenin püf noktaları, Örnek uygulamalar.
Uygulamalı Sunum Teknikleri Eğitimi
Uygulamalı Sunum Teknikleri Eğitimi
Bu eğitimde, etkili sunumun nasıl hazırlanacağını, sunum öncesi hazırlıklarını, sunum ve sunum sonrası sürecini, katılımcıların beden dilini okumayı ve kendi beden dilinizi kullanmayı öğreneceksiniz.
Ekip Çalışması ve Ekip Liderliği Eğitimi
Ekip Çalışması ve Ekip Liderliği Eğitimi
Rekabetin hızla arttığı günümüz piyasasında bir şirketin varlığını sürdürebilmesi, farklılık yaratabilmesi, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutabilmesi ve uzun dönemde kârlılığını sürdürmesi, ekip çalışması ve ekibi etkin bir biçimde yönlendiren liderlerle mümkündür.
Duygusal Zeka Eğitimi
Duygusal Zeka Eğitimi
Duygusal Zeka ve Sosyal Zeka Kavramları, Kendini Tanımak, Duyguların Dili, İçgörü geliştirmek, Empati kurmak, Duyguları Yönetmek, Kendini güven, İş hayatından duygusal ve sosyal zeka, Etkili iletişim
Sosyal Yaşamda Görgü Kuralları Eğitimi
Sosyal Yaşamda Görgü Kuralları Eğitimi
Bu eğitimde, bireyin özel, sosyal ve resmi tüm yaşantısında kullanmak durumunda olduğu, kişiliğini temsil edecek sosyal davranış kuraları ve imaj gibi bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Vatandaşla Pozitif İletişim ve Vatandaş Odaklı Hizmet Eğitimi
Vatandaşla Pozitif İletişim ve Vatandaş Odaklı Hizmet Eğitimi
Katılımcıların farklı iletişim tarzlarını ayırt edip, zor insanlar karşısında uygulayabilecekleri teknikleri öğrenebilmeleri, iş yaşamında karşılaşılabilecek olumsuzluk kaynakları hakkında farkındalık oluşturup farklı durumlara karşı hazırlıklı olabilme anlayışını edinebilmeleri ve yıkıcı duyguların etkilerini en aza indirmek konusunda gelişmiş becerilere sahip olabilmeleri, belediyelerde çalışan personelin vatandaşla iletişim kurma, vatandaşı anlama konusundaki becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Zor İnsanlarla Başa Çıkma Sanatı Eğitimi
Zor İnsanlarla Başa Çıkma Sanatı Eğitimi
Zor durumlar ve zor insanlar karşısında kontrollü davranmak, bu durumun hem kendimiz hem de karşımızdaki kişi için uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Bu sonuçlara ulaşabilmek bazı bilgi ve becerileri gerektirmektedir. Eğitimde katılımcılara bu bilgi ve becerilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Etkili ve Güzel Konuşma Eğitimi
Etkili ve Güzel Konuşma Eğitimi
Tarih boyunca insanlar güzel konuşanlardan etkilenmiş ve bu kişiler kitleleri etkilemiştir. Herkesin anadilini doğru ve güzel konuşması gerekir. Bu eğitim hangi iş kolunda olursa olsun Türkçe' ye değer veren ve önemini kavrayan herkese açık genel bir güzel ve etkili konuşma eğitimidir.
Kişilik Tipleri ve Farkındalık Eğitimi
Kişilik Tipleri ve Farkındalık Eğitimi
Enneagram, dokuz ayrı kişilik tipini ve bu tipler arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklayan bir öğretidir. Bu eğitim katılımcıların kendini ve başkalarını tanıma ve anlamalarına dair bir farkındalık kazanılmasını amaçlar. Verimli ve anlamlı bir hayat yaşayabilme adına mizaç zemini üzerine oluşan ve gelişen kişilik tipleri hakkında bilgi sahibi olup kazandığınız bu bilgiyi hayatınızın tüm alanlarında kullanabilmenizi hedefler.
Yöneticilere, Yönetim Becerileri Eğitimi
Yöneticilere, Yönetim Becerileri Eğitimi
Eğitim katılımcıları kişilik analizi ile kendi kişilikleri yanında, ekiplerinin ve çalışma arkadaşlarının kişilik yapılarına uygun motivasyon, performans, gelişim modellerini görür. Yönetimde adalet kavramı gereği, herkese eşit ve aynı yönetim modeliyle yönetimde etkili sonuçlar alınamayacağını; stratejik yönetim kavramı gereği her duruma aynı yönetim modeliyle aynı yaklaşılmaması gerektiğini kavrar. Kriz yönetimi, acil işler yönetimi, fırsat yönetimi durumlarında neler yapılması gerektiğini uygulamalarla içselleştirir.
Bu Sayfayı Paylaş

İletişim

+90 242 338 2016 - +90 212 232 2016
0545 335 2016 - 0545 337 2016
Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. No:23 İç Kapı No: 106 Muratpaşa / Antalya 07010


Vizyonder, kamu kurumları ve özel sektör firmalarına yönelik, Eğitim, Danışmanlık ve Yayın hizmetleri vermektedir.

vizyonder.org.tr

Vizyonder Psikoloji Akademisi - © 2023