Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri

NLP Eğitimi

NLP – Düşüncel Gücün Yönetimi Eğitimi

NLP, davranış, dil, düşünme ve fizyolojiyle ilgili aşamaları tetkik ederek, hedefleri elde edebilmek için gerekli yetkinliklere en etkili bir şekilde nasıl sahip olunabileceği öğreten bir yöntemdir. NLP eğitimi, başarımıza mani olan ve işimize yaramayan görüşlerimizi tespit ederek bunların yerine reel görüşlere sahip olma yolunda bireye yardımcı olur. Böylelikle, bu düzeyde gerçekleşen değişimin, davranışlarımıza doğrudan yansımasını görmek mümkün olacaktır. Ayrıca, bilinçaltını hareketlendirerek onun gücünü ve kaynaklarını olumlu bir biçimde kullanabilmesi sağlamak, yine NLP yardımı ile mümkün hale gelebilmektedir.

NLP ile değişme yolculuğunda ele alınan süreçler, kişide doğal olarak, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yerleşmiş olabilir. NLP, başarıya (kastedilen, herkesin kendi arzu ettiklerine ulaşmasıdır) erişmek için, bu süreçler üzerinde denetim sağlama yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik sistemi sunmaktadır. NLP, “Kişisel mükemmelliğin sanatı ve bilimi” bazen de  “21. yüzyılın başarı biliminin yeni teknolojisi” olarak tanımlamaktadır. Bu sözlerle anlatılmak istenen,  NLP’nın bir bilim olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Yıllardır bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve sonuçları tarafsız olarak test ederek ortaya koydukları bir alandır. NLP aynı zamanda bir sanattır; çünkü bu sistemlerin bütününü öğrenmekle birlikte, mükemmelliğe ulaşmak için onu ustaca kullanmak da şarttır. NLP bir teknolojidir; çünkü bir çok teknik ve sistemin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır.

Bu eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak teknikleri aktarmaktadır. Aynı zamanda,  katılımcıların kendilerini tanımaları,  zihinlerini en etkin biçimde kullanma bilincin yerleştirilmesi, zihnin yarattığı oyunları kavrayarak kendilerini ve halet-i ruhiyelerini olumlu yönde yönetme becerisini kazanmanın yolları üzerinde durulacaktır. Tüm bunlara ek olarak, beden dilini öğrenmek, hem kendi duygulanımlarını hem de çevreyi yönetmeleri açısından en yararlı donanımlardan biri olacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Zihin sistemini çözmek
 • Zihnin fizyolojisini lehte kullanmak
 • Olumluluğun fizyolojisi
 • Başarının 4 temel direği
 • Olumlu yüksek enerjiİ
 • Güç noktalarımız nelerdir, nasıl keşfederiz?
 • Yaklaşım stilimizi fark etmek ve diğerlerinin yaklaşım stilini    
 • NLP varsayımları
 • Uyum Sağlama – beden diliyle güven oluşturma (Rapport Building)                                                                              
 • Çapa atma teknikleri ile sinir sistemini yeniden düzenleme
 • Güçsüzleştirici ve zayıflatıcı inançların temsil sistemleri kullanılarak dönüştürülmesi,
 • Endişe nasıl ortadan kaldırılabilir?
 • Duygusal farkındalık: Duygularını tanımak ve doğru adlandırmak, bu duyguların yarattığı etkileri tanımak
 • Temsil sistemleri - algılama pozisyonları (duyusal-dokunsal-görsel)         
 • Meta - programlar
 • İletişim becerilerini geliştirmek
 • Dilde ustalaşmak (Dilts Model)
 • Ahenk kurmak (Milton Model)
 • Stratejik soru sormak (Meta-Model)
 • Optimum özgüven geliştirmek
 • Başarı yolculuğu (vizyon, misyon, değerler)
 • Modelleme tekniği (Başarılı kişinin bakış açıları)– canlandırma, imgeleme ile gevşeme ve rahatlama egzersizleri              
 • Kendine güven: Kendi değerine ve kapasitesine inanmak
 • Davranış değiştirmek
 • Aktivasyon egzersizleri
 • İletişim ve gelişimin zihinsel boyutları

Bireyin Kazanımları

 • İnsanın kendi duygularını, güçlü ve zayıf yanlarını, ihtiyaç ve dürtülerini tanıması ve anlaması
 • Kendi değer ve amaçlarını bilip, nerede ve niçin bulunduğunun bilincinde olması
 • İç ve dış müşteri ile kendinden emin bir biçimde iletişim kurabilmek
 • Kurumu en iyi şekilde temsil edebilmek
 • Dünyanın neresinden olursa olsun, müşterinin karşısında dimdik durabilmek
 • Duygularının efendisi olmak, değişime ayak uydurmak, değişim programı ilan edildiğinde paniğe girmemek
 • Kişisel bir fazilet olmanın yanında örgütsel bir kuvvet olan bütünlük ve dürüstlük açısında da kendi kendini yönetim özelliğini kazanmak
 • İş ve özel yaşama motive olmak
 • Sonuçlar negatif olsa bile iyimserliğini koruyabilmek
 • Başarısızlıkların ardından gelen depresyonun üstesinden gelmek için kendi kendini ayarlamak
 • Hem kendi duygu ve düşüncelerini hem de diğerlerininkini anlamak ve kontrol etmek
 • Olumlu düşünce teknikleriyle olumlu duyguların artırmak,
 • Zihin haritalarının değiştirerek yeni bakış açıları kazanmak,
 • Pozitif zihinsel düşünüşe sahip olmak,
 • Kalıplaşmış düşünce modellerinden sıyrılıp uzaklaşmak,
 • İnanç sınırları ortadan kaldırmak

Kurumunun Kazanımları

 • Verimi artması sağlanır,
 • Yetenekli çalışanları işyerinde tutulması sağlanır,
 • İş yerinde enerji doğru yere akar,
 • Çalışan enerjisini değişim ve  sürekli gelişimden yana kullanır,
 • Şirket içi motivasyon yükselir,
 • Rekabet avantajı sağlar,
 • Kurumun esneklik ve girişimcilik yönünü kuvvetlendirir,
 • İş yerinde huzur ve güven sağlanır,
 • Kurum daha dinamik  ve uyumlu bir yapıya kavuşur.

Eğitim Süresi

Katılımcı sayısı 15 ile 20 kişi arasında olup, süresi 2 gün 12 saattir.

Bu Sayfayı Paylaş

İletişim

+90 242 338 2016 - +90 212 232 2016
0545 335 2016 - 0545 337 2016
Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. No:23 İç Kapı No: 106 Muratpaşa / Antalya 07010


Vizyonder, kamu kurumları ve özel sektör firmalarına yönelik, Eğitim, Danışmanlık ve Yayın hizmetleri vermektedir.

vizyonder.org.tr

Vizyonder Psikoloji Akademisi - © 2023