Psikoloji Meslek Eğitimleri

WISC-R Zeka Testi Eğitimi

Test, sözel ve performans olmak üzere iki türe ayrılan 11 alt testten oluşmaktadır. Sözel alt testler, kelime dağarcığı, aritmetik muhakeme ve benzerlikler gibi sözel becerileri ölçer; performans alt testleri, resim tamamlama, nesne montajı, blok tasarımı ve resim düzenleme gibi sözel olmayan becerileri ölçer.WISC-R, dünyada en yaygın kullanılan zeka testlerinden biri olarak kabul edilir.

Eğitimin Amacı

Eğitimde Katılımcılara WISC-R zeka testinin içeriği ve uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve eğitim sonrası WISC-R zeka testini uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak.

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi Nedir ?

Wisc-R Zeka Testi Türkiye standardizasyonu yapılmış en çok kullanılan zeka testidir. Sözel ve performans testleri toplam 12 alt testten oluşmaktadır. 6-16 Yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanmaktadır. Çocuklar ve ergenlerde zeka ile ilişkili bir çok tanıyı oluşturmak ve tedaviye yönlendirmek amacı ile kullanılır.

A) Sözel

 • Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
 • Benzerlikler;Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
 • Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
 • Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
 • Yargılama;Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
 • Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir

B) Performans

 • Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
 • Resim Düzenleme;Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
 • Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
 • Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
 • Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
 • Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. *Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi İçeriği

 • Testin kullanım amaçları ve alanları,
 • Test öncesi standart yapılması gereken değerlendirmeler,
 • Form ve test malzemelerinin tanıtımı,
 • Alt testlerin sözel olarak anlatılması,
 • Puanlamanın anlatılması,
 • Test puanlamasının pratik edilmesi,
 • Test sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilecek belirgin kriterlerin verilmesi ve yorumlama becerisinin kazandırılması,
 • Gerçek bir uygulama izleme,
 • Rapor yazmanın anlatılması,
 • Raporlamada dikkat edilecek kriterlerin verilmesi, rapor örneklerinin sunulması ve raporlama becerisinin kazandırılması.
Bu Sayfayı Paylaş

İletişim

+90 242 338 2016 - +90 212 232 2016
0545 335 2016 - 0545 337 2016
Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. No:23 İç Kapı No: 106 Muratpaşa / Antalya 07010


Vizyonder, kamu kurumları ve özel sektör firmalarına yönelik, Eğitim, Danışmanlık ve Yayın hizmetleri vermektedir.

vizyonder.org.tr

Vizyonder Psikoloji Akademisi - © 2023